Adwent

3 grudnia ♦ADWENT♦

Z Ewangelii według św. Mateusza

Każdego, kto słucha słów Jezusa i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.