Rozważania o Sercu Jezusa

3 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

Św. Jan Apostoł, który był świadkiem przebicia boku i otwarcia Serca Jezusa na Kalwarii, dlatego też uznaje się go za mistrza kontemplacji przebitego boku ukrzyżowanego Chrystusa.

Czciciele Serca Pana Jezusa, starając się poznawać tajemnicę Bożej miłości w otwartym Sercu Syna Bożego, jako przewodnika w kontemplacji tego Serca obierają św. Jana.

On jako pierwszy widział, uwierzył i zaświadczył o tym, co się wydarzyło na Golgocie w Wielki Piątek.

Każdy chrześcijanin powinien pragnąć uczynić ze swego życia dar dla Boga i ludzi. Takim najpiękniejszym dla Serca Jezusowego jest oddanie i poświęcenie się Jemu oraz miłość do Niego.