Rozważania o Sercu Jezusa

3 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

W czasie I  wojny światowej w grudniu 1914 roku i maju 1915 roku, krótko toczyły się tu walki. Spłonęła część gospodarstw w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Zginęło również kilku mieszkańców wsi. W 1945 roku miejscową ludność łemkowską wywieziono na tereny Związku Radzieckiego.

SERCE JEZUSA, ZE SŁOWEM BOŻYM ISTOTOWO ZJEDNOCZONE

Kiedy w litanii mówimy Serce Jezusa, mamy na myśli oczywiście nie tylko część ciała Chrystusa, ale całą Jego osobę. Owo wyrażenie zwraca uwagę również na fakt, że w Jezusie doświadczamy miłości, która pochodzi od samego Ojca. Słowo serce każdemu kojarzy się z miłością, życiem, z matczyną i ojcowską troską. W Sercu Pana doświadczamy pełni miłości, która jest w Bogu, miłości zarówno macierzyńskiej jak i ojcowskiej.

Tę prawdę wyraźnie głosi Stary Testament, w którym natchnieni autorzy wyrażając się o miłości Boga do ludzi, bardzo często używają określeń związanych zarówno z miłością macierzyńską jak i ojcowską.

Jezus jest Słowem Bożym, jedynym Słowem Ojca, Słowem stwarzającym, podtrzymującym przy życiu, wyrażającym miłość Boga do człowieka. To Słowo przybrało w historii ludzką postać, by zamieszkać wśród nas i udowodnić niejako tę miłość.

Znamienne jest również to, że św. Jan napisał, iż oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Św. Jan doświadczył obecności Pana osobiście. Widział Go swoimi oczyma. Co więcej, widział również Jego chwałę wówczas, kiedy z Piotrem i Jakubem byli z Nim na górze Tabor, i kiedy to przemienił się w ich obecności, ukazując swoje Bóstwo. Później zaś umiłowany uczeń zobaczył Jezusa wywyższonego na krzyżu, gdzie Syn oddał się w doskonałej ofierze Ojcu, by przygarnąć wszystkich do siebie.

Ostatnim i najmocniejszym dowodem Jego Boskości było zmartwychwstanie. Dzięki temu wydarzeniu chrześcijanie odzyskali utraconą nadzieję i dlatego wyznają w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela.

My, ludzie żyjący w XXI wieku, nie widzieliśmy na własne oczy Jezusa. Możemy Go postrzegać oczyma wiary przez Jego działanie w ludziach i historii.

Bp Józef Zawitkowski, fragmenty
Słowem Bożym
jest sam Jezus Chrystus.
Właśnie w tym wezwaniu
wyznajemy, że oddając cześć
Sercu Jezusowemu,
czcimy samego Jezusa Chrystusa.
Serce człowieka,
jak i Serce Jezusa,
jest istotowo związane,
zjednoczone z całą osobą,
czyli należy do jej istoty,
a my mówimy o osobie Jezusa Chrystusa.
Pan Jezus wstąpił do nieba
Ciałem Chwalebnym i Sercem,
ale czcimy relikwie krzyża,
miejsce narodzenia i życia
Pana Jezusa, Jego grób.