Okres Zwykły

29 maja ♦OKRES ZWYKŁY♦

Przepiękny świat, który obserwujemy, wskazuje na Boga, którego można i trzeba rozpoznać po śladach, które pozostawił w stworzeniu. Bóg, który powołał wszystko do istnienia, jest Bogiem potężnym i miłującym. Jego potęga może być oparciem dla stworzeń, a miłość czeka, aby jej odpowiedzieć miłością.

Piękno świata nie może usidlić człowieka, gdyż Stwórca jest piękniejszy i potężniejszy. Człowiek nie musi się również obawiać tego świata, bo Stwórca nad nim panuje, a Biblia przedstawia Go jako opiekuna. Prawda o stworzeniu prowadzi do prawdy o Bożej opatrzności, czuwającej nad każdym stworzeniem.

Stwórca, którego rozpoznajemy na kartach Pisma Świętego jest Ojcem. Ojciec posyła swoje Stwórcze Słowo – Syna Bożego, aby odszukał zabłąkanych i przyprowadził do domu Ojca. Nieskończona Mądrość okazuje się nieskończoną Miłością, a Stwórca pragnie doprowadzić całe stworzenie do jedności z sobą.