Rozważania Różańcowe

28 października •ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE•

Tajemnica świętych obcowania należy do najpiękniejszych prawd wiary chrześcijańskiej. Przypomina ona, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą, której nawet śmierć nie może rozłączyć.

Chrześcijaństwo bywa niekiedy określane jako droga. Celem tej drogi jest zjednoczenie z Chrystusem.

Wszyscy wierzący, są wezwani, aby swe życie traktowali jako pielgrzymowanie w poszukiwaniu prawdy, sprawiedliwości, miłości. Aby nie było to chodzenie po omacku, potrzebni są nam przewodnicy. Takimi przewodnikami są liczni święci i błogosławieni. Życie świętych niczym wielka ilustrowana książka, ukazuje bogactwo Ewangelii. Święci są świetlistym szlakiem Boga, który On sam wytyczył w dziejach i wciąż wytycza.

W życiu świętych widać jak należy być chrześcijaninem, co trzeba robić, aby żyć na sposób Boży. Święci to osoby, które nie zabiegały uparcie o własne szczęście, lecz po prostu chciały złożyć dar z siebie, ponieważ oświeciło je światło Chrystusa. Rola świętych jest podobna do roli rodziców i dziadków w rodzinie, którzy prowadzą małe dzieci za rękę.