Boże Narodzenie

28 grudnia ♦BOŻE NARODZENIE♦

Z Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzi.

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.

Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu,
o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.

Wspominamy dzisiaj w Kościele świętych Młodzianków Męczenników. Są to niewinne dzieci, które poniosły śmierć z na rozkaz króla Heroda.

Król Herod był chorobliwie zazdrosny o władzę. Mędrcy mieli donieść mu gdzie narodził się Mesjasz, lecz nie uczynili tego. Rozwścieczony król rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poniżej 2 roku życia. Herod znany był ze swojego okrucieństwa. Za cel w życiu postawił sobie osiągnięcie władzy.

Wspominając dzisiaj śmierć niewinnych dzieci z Betlejem u wielu z nas może powstać pytanie: czym one zawiniły, aby już u samego początku ich życia zostało im ono odebrane? Te dzieci nie mały żadnej winy. Miały pełne prawo do tego, aby żyć na tym świecie. Ich rodzice kochali je, pokładali w nich nadzieję na przyszłość i chcieli aby te dzieci żyły.

Szatan, który jest przeciwnikiem Boga i przeciwnikiem człowieka jest władcą ciemności. Każdy, kto nie chce przyjąć autorytetu Boga i żyć w światłości poddaje się pod władzę ciemności. Gdy patrzymy na okrucieństwo Heroda możemy powiedzieć, że człowiek ten żył pogrążony w otchłani ciemności. Używając słów św. Jana Pawła II, to co czynił Herod możemy określić, że szerzył on „cywilizację śmierci”.

Także w naszych czasach, tak jak to było za czasów Heroda, wielu dzieciom obierane jest prawo do życia. Niejednokrotnie dokonuje się to zanim ich oczy będą w stanie zobaczyć światło dzienne. W wielu krajach dokonuje się to oficjalnie, za przyzwoleniem prawa, na podstawie ustaw parlamentarnych. Wiele kobiet i mężczyzn uważa takie prawa za szczyt wolności człowieka. Jesteśmy wezwani do tego, aby chronić zagrożone życie, abyśmy chronili obecność Jezusa w świecie, tak jak uczynili to Józef i Maryja. Jesteśmy wezwani do tego, aby powstrzymać tych ludzi, którzy chcą również dzisiaj zgładzić Jezusa i wszystkie dzieci Boże. Jest to odważne stawanie w obronie każdego niewinnego życia, szczególnie życia niewinnych dzieci.