Rozważania Różańcowe

27 października •ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE•

Bóg Ojciec objawia swój zamysł miłości za pośrednictwem kosmosu, w pięknie jego elementów, ale czyni to przede wszystkim przez świętych i święte,
w których z wielką mocą przejawia się Jego światło, Jego prawda, Jego miłość. Święci to arcydzieła Bożej Mądrości.

Patrząc na świętych, mamy rozbudzić w sobie wielkie pragnienie, by być jak święci, szczęśliwi, że żyjemy blisko Boga, w Jego świetle, w wielkiej rodzinie przyjaciół Boga.

Chrześcijańska świętość nie polega na tym, by stać się nadczłowiekiem.
Nie polega również na otrzymaniu jakiejś szczególnej mocy, której inni nie posiadają. Jej istotą jest posłuszeństwo Bożemu wezwaniu i świadomość, że jedynie z pomocą Bożej łaski jest możliwe pójście za Jezusem.