Okres Zwykły

27 maja ♦OKRES ZWYKŁY♦

Nie jesteśmy sami i opuszczeni. Mamy w niebie Ojca, który nas kocha i troszczy się o nas.

Mamy pośród siebie Chrystusa naszego Odkupiciela, Który nieustannie udziela nam łask odkupienia. Mamy Ducha Świętego Pocieszyciela, obrońcę, który prowadzi nas drogami świętości.  I mamy Matkę, Dobrą, Kochającą Matkę, która troszczy się o nas, o cały Kościół.

A w takim otoczeniu, w takim domu nie pora na zamartwianie się, na zniechęcanie i opuszczanie rąk. Trzeba nam pogodnie, wytrwale i twórczo rosnąć w świętości. A Dobra Matka Maryja, Matka Kościoła zadba już o to, by każde Jej dziecko dorastało do miary Chrystusowej, do świętości.