Rozważania o Sercu Jezusa

27 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, ROZKOSZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W tym wezwaniu spotykamy się z wizją raju, ze wzmianką o życiu w niebie, z formułą, która otwiera bezkresną przestrzeń wiecznego szczęścia.

Uczeń Jezusa żyje na ziemi, oczekując na spotkanie z Mistrzem, gorąco pragnąc kontemplacji Jego oblicza i życia z Nim już na zawsze. W niebie spełniają się wszystkie oczekiwania. Uczeń wchodzi do radości swojego Pana.

Życie w niebie jest doskonałym, nieprzemijającym, intensywnym udzia­łem w miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W niebie błogosławieni oglądają spełnienie wszystkich swoich pragnień, spełnienie wszystkich proroctw, zaspokojenie tęsknoty za szczęściem i realizację wszystkich swych dążeń.