Rozważania Różańcowe

26 października •ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE•

Niemal każdy dzień roku kościelnego przynosi wspomnienie, święto czy uroczystości ku czci świętych. Wierzymy, że oprócz świętych
i błogosławionych ogłoszonych oficjalnie przez Kościół jest wielu cichych wyznawców Jezusa Chrystusa, którzy cieszą się chwałą nieba. 1 listopada Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten przypomina również prawdę o tym, że każdy człowiek powołany jest do świętości.

Uroczystość Wszystkich Świętych sięga swoimi korzeniami IV wieku, kiedy to był już kult męczenników. W 610 roku papież Bonifacy IV po otrzymaniu od cesarza Panteonu kazał w nim złożyć liczne relikwie i poświęcił tę pogańską budowlę na kościół pod wezwaniem NMP i Wszystkich Świętych Męczenników. Uroczystość Wszystkich Świętych z dniem 1 listopada połączył papież Grzegorz VIII.

Uświęcenie człowieka dokonuje się nie w sterylnych warunkach, ale
w konkretnym czasie, miejscu i formie życia.

Są trzy drogi chrześcijańskiej świętości: życie ludzi świeckich, życie kapłańskie i życie zakonne.

Świętość nie jest dostępna jedynie wybranym. Drogi świętości są różnorodne.
W chrześcijaństwie być świętym to znaczy kochać Boga nade wszystko,
a bliźniego jak samego siebie. Każdy może to zadanie wypełnić.