Boże Narodzenie

26 grudnia ♦BOŻE NARODZENIE♦

Światło oznacza przede wszystkim poznanie, oznacza prawdę, która jest przeciwieństwem mroku kłamstwa i niewiedzy.

I tak światło pozwala nam żyć, wskazuje nam drogę. Światło, jako że daje ciepło, oznacza także miłość. Tam gdzie jest miłość, pojawia się w świecie światło; tam gdzie jest nienawiść — świat pogrążony jest w ciemności.

Gdzie rodziła się wiara w Dzieciątko Jezus, tam też rozkwitała miłość — dobroć dla innych, czuła troska o słabych i cierpiących, łaska przebaczenia.

Strumień światła, miłości i prawdy wychodzi z Betlejem i biegnie przez stulecia. Przemocy tego świata Bóg przeciwstawia w tym Dzieciątku swoją dobroć i wzywa nas, byśmy poszli za Dzieciątkiem. Pierwszym, który poszedł za tym Dzieciątkiem był św. Szczepan.