Okres Zwykły

25 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Papież Franciszek do osób starszych:

Możemy przypominać młodzieży, że życie bez miłości jest jałowe. Młodym, którzy są zalęknieni, możemy powiedzieć, że lęk przed przyszłością da się przezwyciężyć.

Młodych zbyt zakochanych w sobie możemy nauczyć, że więcej jest radości
w dawaniu aniżeli w braniu.

Dziadkowie i babcie tworzą niemilknący chór wielkiej duchowej świątyni, gdzie modlitwa błagania i uwielbienia wspiera wspólnotę pracującą i zmagającą się na polu życia. Modlitwa oczyszcza też serce. Zapobiega zatwardziałości serca
w zgorzknieniu i egoizmie.