Rozważania o Sercu Jezusa

25 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, ZBAWIENIE UFAJĄCYCH TOBIE

W wielu miejscach Pisma Świętego czytamy, że Bóg jest ocaleniem i że zbawienie jest bezinteresow­nym darem Jego miłości i miłosierdzia. Ta zbawcza wola, która ujawniała się w wielu zdumiewających inter­wencjach Boga w ciągu dziejów, osiągnęła swój najwyższy wyraz w Jezu­sie Chrystusie.

Z Serca Jezusa wypływa wola zba­wienia człowieka, która każe Mu wstąpić na Kalwarię z uległością baran­ka, wyciągnąć ręce na krzyżu i dać swoje życie na okup za wielu. W Sercu Jezusa możemy zatem złożyć naszą nadzieję.

Dziś Jezus prosi nas, abyśmy Mu całkowicie zaufali. Prosi nas, bo nas kocha, bo dla naszego zbawienia włócznia przeszyła Mu serce, gwoździe przebiły Jego ręce i nogi. Uciekajmy się więc do Serca Chrystusa! On nam daje słowo, które nie przemija, miłość, która nie ustaje, przyjaźń, która nie nisz­czeje i pozostaje z nami na zawsze.