Okres Zwykły

24 maja ♦OKRES ZWYKŁY♦

Maryja idzie naprzód w pielgrzymce wiary, będąc dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei.

Idzie zjednoczona ze swoim Synem, wierna Mu aż do krzyża. Matka o wielkim kochającym sercu. Dlatego Jezus ma takie do Niej zaufanie. Umierając na krzyżu przekazuje Jej sprawy najważniejsze. Któż z nas nie zna wzruszającej sceny na Golgocie. Chrystus zawieszony na drzewie krzyża w niewypowiedzianych mękach składa Bogu zadośćuczynienie za grzechy ludzkości i rodzi do życia NOWY LUD BOŻY. Pod krzyżem Jego Bolejąca Matka i najwierniejszy uczeń Jan.

Z ust konającego Jezusa padają słowa: Niewiasto oto syn Twój… Synu oto twoja Matka. Tymi słowami Jezus przekazuje swojej Matce obowiązek macierzyńskiego posługiwania wszystkim, za których On oddaje swoje życie.
W osobie św. Jana Ewangelisty reprezentowany jest na Kalwarii cały Kościół – społeczność ludu odkupionego.

Ten oto lud otrzymuje Matkę. I tak Maryja, z woli samego Jezusa, stała się Matką Kościoła. Swoją matczyną miłością jaką darzyła Jezusa, obejmie teraz całą ludzkość i wypełniać będzie testament wypisany Krwią Jej Syna, Jezusa. Tajemnica Kościoła stanie się Jej szczególnym umiłowaniem i troską.