Rozważania o Sercu Jezusa

24 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE

Kiedy wypowiadamy to piękne wezwanie Litanii do Najświętszego Serca Jezusa, przepełnia nas ufność i poczucie bezpie­czeństwa. Jezus jest pokojem, jest naszym najwyższym pojednaniem.
Pokój wyśpiewują aniołowie u żłóbka, w którym został położony nowo narodzo­ny Jezus. Pokój wam, radośnie pozdrawia Zmartwychwstały uczniów.

Jezus jest także naszym pojednaniem. W następstwie grzechu powstał głęboki i tajemniczy podział między Bogiem Stwórcą i człowiekiem, Jego stworzeniem. Cała historia zbawienia jest właściwie opowieścią o przedziwnych interwencjach Boga na rzecz człowieka, aby człowiek w sposób wol­ny i z miłością powrócił do Niego, aby po czasie izolacji nastał czas pojed­nania, przyjaźni i pokoju.

Każdy, kto pragnie doświadczyć pojednania i pokoju, musi przyjąć za­proszenie Pana. W Jego Sercu znajdzie pokój i wytchnie­nie, tam jego zwątpienie zmieni się w pewność, udręka w spokój, smutek w radość, niepokój w pogodę ducha. Tam znajdzie ulgę w cierpieniu, od­wagę do przezwyciężenia lęku, wielkoduszność potrzebną do tego, aby nie wpaść w przygnębienie i aby wejść na drogę nadziei.