Majówki

23 maja 2020 • MAJÓWKI •

Obraz przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na kolanach.

U Jej stóp klęczy po stronie lewej św. Dominik, a po prawej św. Katarzyna ze Sieny.

Maria podaje różaniec św. Dominikowi, a Dzieciątko Jezus podaje różaniec św. Katarzynie ze Sieny. Matka Boża ma na głowie koronę. Wokół Królowej Różańca Świętego i Świętych artysta malarz przedstawił tajemnice Różańca Świętego.

U kolan św. Dominika znajduje się pies trzymający w pysku zapaloną pochodnię.

To nawiązanie do ciekawej legendy związanej z postacią świętego Dominika.

Święty Dominik Guzmán urodził się w 1170 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1195 roku. Z początkiem XIII wieku Dominik wraz z biskupem Diego wędrowali po obecnych terenach południowej Francji gdzie głosili Ewangelię. Po śmierci biskupa Dominik sam kontynuował rozpoczęte wcześniej dzieło.
W 1216 roku wraz z biskupem Fulko udał się do Rzymu by przedstawić papieżowi koncepcję utworzenia nowego zakonu. Decyzja papieża była początkowo odmowna, ale nocą przyśnił mu się Dominik, który swoim ciałem utrzymał gmach walącej się Bazyliki Loretańskiej. Papież odczytał ten sen jako znak uznając, że nowy zakon odegra istotną rolę w życiu Kościoła. Nakazał Dominikowi, by dla nowego zakonu wybrał jedną z już istniejących reguł. Dominik wybrał regułę Świętego Augustyna. 22 grudnia 1216 roku już nowy papież Honoriusz III wydał bullę zatwierdzającą zakon, by miesiąc później zatwierdzić nazwę Zakonu Kaznodziejskiego (Zakon Dominikanów).

Przebywający w Rzymie Dominik również miał sen. Przyśnił mu się Święty Piotr i Paweł. Polecali oni, by Dominik swoich uczniów wysyłał na cały świat. Dominikanie szybko dotarli do Włoch, Francji i Hiszpanii. Dominik mimo wyczerpania chorobą do końca życia zakładał nowe domy zakonne i podróżował po Europie. Zmarł 6 sierpnia 1221 roku w Bolonii. Trzynaście lat później został kanonizowany.

Według legendy matce św. Dominika śnił się pies trzymający zapaloną pochodnię. Pochodnia ta miała rozpalić cały świat. Pies koloru biało-czarnego symbolizuje Dominikanów. Pochodnia oznacza rozpalenie ognia Słowa Bożego na całym świecie.

Często psa trzymającego pochodnię można znaleźć na obrazach i figurach prezentujących Świętego Dominika.

Nawiedzając Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach Jan Paweł II powiedział: Dzisiaj, podobnie jak w czasach starożytnej Pompei, trzeba głosić Chrystusa społeczeństwu, które oddala się od wartości chrześcijańskich, a nawet zapomina o nich. Na tle starożytnej Pompei Różaniec nabiera wartości symbolu odnowienia chrześcijańskiego orędzia w naszych czasach.