Rozważania o Sercu Jezusa

23 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY

W Starym Testamencie często spotykamy obraz Boga peł­nego czułości i współczucia, który pociesza swój lud w godzinie udręki. W Jezusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, naszym bracie, Bóg, który pociesza, stanął pośród nas.

W całym życiu Chrystusa, w całym przepowiadaniu Królestwa zawiera się posługa pocie­szania: dobra nowina dla ubogich, wolność dla uciśnionych, uzdrowienie dla chorych, łaska zbawienia dla wszystkich.
Z Serca Chrystusa pochodzi to krzepiące zapewnienie: Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, oraz niosące otuchę wezwanie: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzi i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Pociechą płynącą z Serca Chrystusa jest Jego udział w ludzkim cierpie­niu, Jego pragnienie ukojenia smutku i żalu, okazywana przez Niego przy­jaźń. W tych niosących pociechę słowach i czynach ujawnia się bogactwo uczuć przedziwnie połączone ze skutecznością działania.

Serce Chrystusa, źródło wszelkiej pociechy.  Słowa te przypominają o źródle, z którego Kościół przez stulecia czerpał pocie­chę i nadzieję w godzinach prób i prześladowań, są wezwaniem do szuka­nia w Sercu Chrystusa pociechy prawdziwej, trwałej i skutecznej, są za­chętą, byśmy otrzymawszy pociechę od Chrystusa, sami nieśli ją innym.