Świętość nigdy nie wychodzi z mody

22 listopada

Z Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie:

Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.

Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Sąd Ostateczny w Ewangelii według św. Mateusza dokonuje się po linii miłosierdzia. Po prawicy zostaną zgromadzeni miłosierni, a po lewicy ci, którzy na czyny miłosierdzia się nie zdobyli. Syn Boży jako sędzia sprawiedliwy, miłosiernym okaże miłosierdzie, a niemiłosiernym nie okaże. Wyrok Jezusa jest sprawiedliwy. Jego miłosierdzie jest nagrodą za miłosierdzie ludzi. Tak jakby Syn Boga mówił: Skoro jesteście miłosierni, to Ja nie mogę nie okazać wam miłosierdzia. Okazuję je po sprawiedliwości. W imię tego miłosierdzia zaprosi ich do domu Ojca. Wyrok Syna Bożego na zgromadzonych po lewicy jest oparty na sprawiedliwości. Skoro nie byli miłosierni, nie mogą dostąpić miłosierdzia od Boga. Jezu dodaje, że dla niemiłosiernych jest miejsce w piekle, które jest domem Szatana.