Rozważania o Sercu Jezusa

22 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, WŁÓCZNIĄ PRZEBITE

W przebitym Sercu kontemplujemy synowskie posłuszeństwo Jezusa, który otrzymaną od Ojca misję odważnie spełnia aż do końca, oraz Jego braterską miłość do ludzi, których do końca umiłował, aż do najwyższej ofiary z siebie.

Przebite Serce jest także symbolem nowego życia danego ludziom. Cios włóczni świadczy o prawdziwości śmierci Chrystusa. Naprawdę umarł, tak jak na­prawdę się narodził i jak naprawdę zmartwychwstanie we własnym ciele.

Wreszcie, z przebitego Serca Chrystusa rodzi się Kościół. W rzeczywisto­ści Kościół tworzą: woda i krew – chrzest i Eucharystia – tryskające z prze­bitego boku.