Okres Zwykły

21 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Św. Agnieszka urodziła się pod koniec III wieku. Pochodziła z rodziny chrześcijańskiej.

Chociaż była bogata, żyła skromnie. W dzieciństwie zapragnęła ofiarować swoje życie Bogu. W czasie prześladowania chrześcijan próbowano Agnieszkę zmusić do wyrzeknięcia się wiary chrześcijańskiej. Poddano ją  torturom. Wtedy to nawróciło się 160 pogan. Została ścięta mieczem. Została pochowana w katakumbach rzymskich. Na miejscu męczeństwa (obecnie Piazza Navona w Rzymie) wzniesiono bazylikę ku jej czci.

Św. Agnieszka chce nam powiedzieć:

Serce staje się bezwładne, niszczeje i usycha,

gdy jest zakute w łańcuchy chciwości, bogactwa, luksusu.

Jeśli żyjesz w świecie pieniądza i korupcji,

to jesteś skuty tysiącem kajdan.

Tracisz swą spontaniczność, swą radość życia.

Wyzwól się z nałogu ciągłego zwiększania swego stanu posiadania.

Nie oczekuj szczęścia z powodu tego, co posiadasz,

lecz z tego, co możesz dać,

z bogactwa twego serca.

Dzień Babci

Papież Franciszek:

To dziadkowie i babcie zachowywali i przekazywali wiarę.

Dziadkowie mają pamięć ludu, mają pamięć wiary, pamięć Kościoła. Trzeba łączyć młodzież z dziadkami.