Majówki

21 maja 2020 • MAJÓWKI •

Litania do Anioła Stróża

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami
Święty Aniele, stróżu mój
Święty Aniele, przewodniku mój
Święty Aniele, doradco mój
Święty Aniele, opiekunie mój
Święty Aniele, miłośniku mój
Święty Aniele, duchowy bracie mój
Święty Aniele, nauczycielu mój
Święty Aniele, pasterzu mój
Święty Aniele, pomocniku mój
Święty Aniele, pocieszycielu mój
Święty Aniele, patronie mój
Święty Aniele, obrońco mój
Święty Anie1e, wodzu mój
Święty Aniele, zachowawco mój
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego
Święty Aniele, oświecicielu mój

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich

Módlmy się.

Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.