Rozważania o Sercu Jezusa

21 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE

Słowa Litanii do Najświętszego Serca Jezusa zapraszają nas do kontemplacji posłuszeństwa Chrystusowego Ser­ca. Całe życie Jezusa przebiega pod znakiem doskonałego posłuszeństwa woli Ojca. Jezus, jak podają Ewangelie, przez całe życie wypełniał wolę Ojca. Pewnego dnia Jezus powie do Apostołów: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło.

Jezus jest posłuszny aż do śmierci. W owych tragicznych chwilach ogarnia Go smutek i trwoga, zaczyna drżeć, pot jak gęste krople krwi zalewa Mu czoło. Na krzyżu Jego ciało przeszywa dojmujący ból. Serce napełnia gorycz osamotnienia, zdrady, niewdzięczności. Ale ponad wszystkim przeważa spokój płynący z posłuszeństwa. U zarania życia, w jego pełni i gdy nadszedł jego kres, Serce Jezusa bije jednym pragnieniem: spełniać wolę Ojca.