Okres Zwykły

20 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Mogą ci ciążyć setki spraw.

Ale kto widzi tylko swoje zmartwienia,

nie dostrzega nic innego.

Kto żyje tylko swoimi kłopotami, utonie w nich.

Ściągniesz wtedy nieszczęście nie tylko na siebie,

lecz także na swoich bliskich i wszystkich, których kochasz.

Na całe twoje otoczenie padnie obezwładniający cień.

Dzisiejszy patron św. Sebastian, męczennik, żyjący w III wieku wypełnił słowa zapisane przez św. Pawła w Liście do Rzymian: Nikt z nas nie żyje dla siebie
i nikt nie umiera dla siebie. Św. Sebastian żył nie tylko swoimi sprawami, ale bronił prześladowanych  przez cesarza Dioklecjana chrześcijan, za co został skazany na śmierć.