Rozważania o Sercu Jezusa

20 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, ZELŻYWOŚCIAMI NASYCONE

Słowa Litanii do Najświętszego Serca pomagają nam odczytać Ewange­lię męki Chrystusa. Przywołują przed oczy naszej duszy te wszystkie po kolei momenty i wy­darzenia: od pojmania w Ogrójcu, poprzez sąd Annasza i Kajfasza, poprzez nocne uwięzienie, poprzez poranny wyrok Sanhedrynu, poprzez trybunał rzymskiego namiestnika, poprzez trybunał galilejskiego Heroda, poprzez biczowanie, poprzez koronowanie cierniami, poprzez wyrok ukrzyżowa­nia, poprzez drogę krzyżowana miejsce Golgoty, poprzez konanie na drze­wie hańby, aż do ostatecznego wykonało się.

Serce Jezusa, ludzkie Serce Syna Bożego, jakże bardzo świadome god­ności każdego człowieka. Jakże bar­dzo wrażliwe na wszystko, co tej godności uwłacza.