Boże Narodzenie

2 stycznia ♦BOŻE NARODZENIE♦

Mając Boga w sercu, potrafimy rozpoznać w obliczu drugiego człowieka brata.

Człowiek o pustym sercu widzi jedynie obrazy płaskie, pozbawione głębi.

I przeciwnie, im więcej przebywa w nas Bóg, tym bardziej jesteśmy też uwrażliwieni na Jego obecność w tym, co nas otacza: we wszystkich stworzeniach, a zwłaszcza w innych ludziach.