Rozważania Różańcowe

2 października •ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE•

Papież Franciszek

Robi się smutno, kiedy patrzymy na młodego człowieka w którym nie ma radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi.

Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co rana mówili
w modlitwie: Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu! Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono czasem, aby kochać.

Czy dziękuję Boga za to, że żyję?

Czy pamiętam o modlitwie?

Odmów dziesiątek różańca