Adwent

2 grudnia ♦ADWENT♦

Z Ewangelii według św. Mateusza

I przyszły do Jezusa wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił.