Rozważania o Sercu Jezusa

2 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

Poświęcając się Sercu Jezusowemu uznajemy Jego władzę nad nami oraz odwzajemniamy się miłością na Jego miłość. Władza Jezusa nad nami wynika
z trzech racji:

1.Jest naszym Bogiem, Stwórcą i Panem.

2.Jezus za nas cierpiał i umarł na krzyżu.

3.Nasze własne oddanie się Jezusowi.

Św. Józef Sebastian pisze, że poświęcić się Sercu Jezusowemu to ofiarować Mu wszystko: swoje mienie i zdrowie, wszystkie zmysły ciała i władze duszy, wszystkie swe myśli, uczucia, słowa, czyny i cierpienia, wszystkie chwile swojego życia, aby Bóg sam tym rządził ku swojej chwale, aby też wszystko podobało się Boskiemu Sercu Jezusowemu.