Okres Zwykły

19 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Św. Józef Sebastian Pelczar pisze:

Poza Bogiem nie znajdziesz pokoju i szczęścia, jak nie znaleźli ci wszyscy, którzy go przed tobą szukali gdzie indziej.

Przypatrz się igle magnesowej, oto obraz duszy. Igła tak długo drga niespokojnie, dopóki nie zwróci się ku północy. I naszej duszy wytyczył Bóg stały kierunek ku sobie. Jak długo dusza nie zwraca się do Boga, jest w ustawicznym niepokoju. Dopiero, gdy odda się Bogu, znajduje w Nim pokój.