Majówki

19 maja 2020 • MAJÓWKI •

Z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.

I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy.

Pierwsza sprawa to sprawa imienia.

Michał to imię, które znamy z Biblii. Znaczy: Któż jak Bóg

Druga sprawa to sprawa walki.
W księdze Apokalipsy czytamy, że nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem, czyli diabłem. Diabeł przegrał.
A św. Michał przez wieki kojarzony jest z symbolem walki. To on walczy ze złem.

Trzecia sprawa to sprawa aniołów.
List do Hebrajczyków mówi jasno: Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają otrzymać zbawienie. Anioł jest po to, by nam pomagać.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.