Adwent

19 grudnia ♦ADWENT♦

Coraz więcej jest ludzi, którzy chociaż mają ojca i matkę, żyją i czują się, jakby ich nie mieli. Ojciec daje życie, zabezpiecza materialne warunki rodzinie razem z małżonką wychowuje dzieci. I tu Józef dopowiada i uzupełnia, że ojciec to jeszcze opiekun. Józef otoczył ojcowską opieką Maryję i żyjącego pod Jej sercem Jezusa, jak tylko dowiedział się w objawieniu danym mu przez Boga, że to, co się poczęło w Maryi jest z Ducha świętego.

Natychmiast wziął Maryję brzemienną, swoją małżonkę do siebie, stworzył jej dom i warunki niezbędne do życia. Maryja w stanie błogosławionym znalazła w Józefie oparcie; znalazła człowieka – mężczyznę, który Ją kochał i którego Ona kochała. To właśnie w opiece roztaczanej nad Jezusem i Jego Matką Józef objawił się Ojcem. Józef – ojciec – opiekun – uczy i przypomina, że w opiece ojca rodzina znajduje poczucie bezpieczeństwa, ciepło, bliskość i miłość.

 

DZIEŃ IV – 19 GRUDNIA

Świadectwo Boga

O Panie, prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem.

Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę
i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi.