Rozważania o Sercu Jezusa

19 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI

Źródło! Pamiętamy, jak Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, gdzie było źródło jeszcze za czasów patriarchy Jakuba. Na tym miejscu spotkał Samarytankę, która przyszła czerpać wodę ze źródła. Powiedział do niej: daj Mi pić. Odpowiedziała kobieta: Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? I wtedy rzekł Jezus: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. I mówi dalej: woda, którą Ja dam, stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu.

Pragniemy się przybliżyć do tego źródła wody żywej. Pragniemy pić z Boskiego Serca, które jest źródłem życia i świętości. Przybliżyć się do źródła to znaczy: sięgnąć do początku. Nie ma innego miejsca w stworzonym wszechświecie, z którego bierze początek świętość w życiu człowieka, poza tym Sercem, które tak bardzo umiłowało. Świadectwem tego są święci wszystkich czasów.