Rozważania o Sercu Jezusa

18 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, CIERPLIWE I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA

Serce cierpliwe, bo otwarte na wszystkie cierpienia człowieka.
Serce cierpliwe, bo gotowe samo przyjąć cierpienie żadną ludzką miarą nie zmierzone!

Czymże bowiem jest miłosierdzie, jak nie tą najszczególniejszą miarą miłości, która wyraża się właśnie cierpieniem? Czymże bowiem jest miłosierdzie, jak nie tą ostateczną miarą miłości, która zstępuje w samo centrum zła, aby je dobrem zwyciężyć. Czymże jest, jak nie miłością zwyciężającą grzech świata poprzez cier­pienie i śmierć?