Majówki

17 maja 2020 • MAJÓWKI •

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Głównym obrazem ołtarza jest przedstawienie Matki Bożej, Królowej Nieba
i Ziemi.

Od wschodu aż do zachodu słońca
niech będzie pochwalone imię Pana.
Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg,
co ma siedzibę w górze,
co w dół spogląda
na niebo i ziemię?

Wydawać by się mogło, że Maryja nie ma przygotowania do pełnienia władzy. Tymczasem Ojciec niebieski uczynił Ją Królową świata i aniołów. Uczynił to z całkowitym zaufaniem, ponieważ Ona jest Mistrzynią władania ludźmi i aniołami mocą miłości.

Miłość nie włada przy pomocy rozkazów lecz służby. Miłość nie szuka podwładnych, lecz tych, którym może pomóc. Miłość nie walczy o przywileje, lecz wspomaga innych w ich rozwoju. Miłość nie oblicza wkładu i zysku, lecz promieniuje bezinteresownością. Prawdziwa miłość nie ma nic z naiwności i nie ubogaci tych, którzy w swoim lenistwie chcą żyć jej kosztem.

Matko, władająca miłością, niech Twoja miłość napełni wszystkie domy pokojem i życzliwością.