Rozważania o Sercu Jezusa

17 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, Z KTÓREGO PEŁNI WSZYSCYŚMY OTRZYMALI

Co stanowi o pełności serca? Kiedy mówimy, że serce jest pełne? Czego pełne jest Serce Jezusa? Jest pełne miłości. Miłość stanowi o tej pełni Ser­ca Bożego Syna.

Kiedy ludzkość czerpie z zasobów materialnych ziemi, wody, powie­trza, zasoby te umniejszają się i stopniowo wyczerpują. Wiele mówi się na ten temat wobec współczesnego przyspieszenia eksploatacji tych zasobów. Przeciwnie jest z miło­ścią. Przeciwnie jest z pełnością Serca Jezusa. Ta się nie wyczerpuje i nigdy nie wyczerpie. Z tej pełności wszyscy otrzymujemy – łaskę po łasce.