Okres Zwykły

16 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Chrześcijanin – człowiek mężny

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy.

Z cnotą męstwa łączą się inne cnoty takie jak wspaniałomyślność, hojność, cierpliwość.

Cnota ta potrzebna jest nam także w podejmowaniu wielkich dzieł dla Boga, i Kościoła. Męstwo potrzebne jest nam, by wytrwać w powołaniu, czy to kapłańskim, zakonnym i małżeńskim.

Cnotę męstwa podzielić możemy na cztery stopnie.

Pierwszy stopień polega na mężnym wykorzenianiu wad i pokonywaniu namiętności.

Drugi stopień polega na narażaniu swojego życia na niebezpieczeństwo dla dobra bliźnich.

Trzeci stopień cnoty męstwa polega na mężnym znoszeniu cierpień i śmierci dla Chrystusa.

Czwarty stopień męstwa polega na chętnym i radosnym znoszeniu wielkich cierpień.

O cnotę męstwa należy modlić się. Tu ważne jest korzystanie z sakramentów, regularne przystępowanie do spowiedzi i częsta Komunia św. oraz sakrament namaszczenia chorych.