Rozważania o Sercu Jezusa

16 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH

Jezus Chrystus jest królem serc. Wiemy, że podczas Jego mesjańskiej działalności w Palestynie lud, patrząc na znaki, które uczynił, chciał Go obwołać królem.

Pan Jezus nie chciał nigdy być władcą doczesnym, nawet na stolicy Dawida. Pragnął tylko tego królestwa, które nie jest z tego świata  i zarazem tego, które na tym świecie zakorzenia się przez prawdę w sercach ludzkich. Dla tego królestwa głosił Ewangelię i czynił znaki wielkie. Dla tego królestwa oddał życie na krzyżu. Chrystus jest kró­lem serc i zjednoczeniem serc ludzkich.