Rozważania o Sercu Jezusa

16 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

Jednym z ważniejszych dla ikonografii tekstów jest tzw. Mowa o Zaśnięciu Świętej Matki Boga, świętego Jana Teologa – dokument przypisywany Janowi Ewangeliście, lecz powstały w drugiej połowie VI wieku. Według tego tekstu żyjącej w Jerozolimie Maryi archanioł Gabriel przyniósł wieść o zbliżającej się śmierci. Maryja zapragnęła przed nadejściem śmierci pożegnać się z apostołami, którzy powiadomieni przez aniołów o tym pragnieniu, szybko przybyli do niej na obłokach ze wszystkich stron świata. Na koniec przybył także sam Chrystus. W tym momencie scenę zalał niezwykły blask. Maryja jakby zapadła w sen,
a Chrystus zabrał jej niepokalaną duszę i wstąpił z nią do nieba.

Gdy apostołowie przenosili jej ciało do grobu, żydowski kapłan postanowił znieważyć Bogurodzicę, wywracając łoże, na którym leżało Jej ciało. Kiedy jednak dotknął brzegu łóżka, nagle pojawił się Archanioł Michał i odciął mu obie dłonie. Wtedy kapłan nawrócił się i rozpoczął pokutę, a kiedy ją zakończył, Matka Boża cudownie przywróciła mu obie dłonie.

SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE

Bp Józef Zawitkowski, wybrane myśli

Starożytni Rzymianie

zostawili nam powiedzenie:

Jeśli chcesz pokoju,

gotuj się do wojny.

Korzystają z tej zasady

i współcześni władcy,

którzy prześcigają się w zbrojeniach,

aby siłą zastraszać słabszych

i tak zaprowadzać pokój.

Ogniem i mieczem

nie czyni się pokoju.

W prorockich zapowiedziach

czytamy i tę:

Miecze przekują na lemiesze,

a swoje włócznie na sierpy.

Naród przeciw narodowi

nie podniesie miecza,

nie będą się więcej

zaprawiać do wojny.+

Chrystusa mówi:

Pokój zostawiam wam,

pokój mój daję wam.

Nie tak jak daje świat,

Ja wam daję.

Po zmartwychwstaniu

Chrystus pozdrawia

zatrwożonych apostołów:

Pokój wam!

Pokój Chrystusowy nie oznacza

świętego spokoju,

bezczynności.

Chrystusowy pokój

staje się w człowieku,

który w sobie odniósł zwycięstwo nad złem.

Jest we Mszy Świętej prośba kapłana:

Przekażcie sobie znak pokoju!

Jezu Chryste,

niech przyjdzie Twoje królestwo.

Królestwo prawdy, sprawiedliwości,

miłości i pokoju.

Serce Jezusa,

pokoju i pojednanie nasze,

obdarz nas pokojem.