Okres Zwykły

13 stycznia ♦OKRES ZWYKŁY♦

Chrześcijanin – człowiek wierny

Czym jest wierność?

Nasza wierność jest niczym innym jak odpowiedzią na wierność Boga. Boga, który jest wierny swojemu słowu, który jest wierny swoim obietnicom, który wędruje ze swoim ludem, który jest blisko swojego ludu. Bóg, który uzdrawia, Bóg, który zawsze niesie pocieszenie swojemu ludowi.

Bóg, który działa. To jest wierność bezinteresowności, obfitości. Wierność Boga jest świętem, jest radością.

Wierność Boga jest wiernością cierpliwą. Bóg  ma cierpliwość do swojego ludu, słucha go, prowadzi go, wyjaśnia mu powoli i rozpala jego serce.  Wierność Boga zawsze nas uprzedza, a nasza wierność zawsze jest odpowiedzią na tę wierność.