Majówki

12 maja 2020 • MAJÓWKI •

Zakrystia

Zakrystia została zbudowana wcześniej niż obecny kościół. Świadczy o tym fakt, że na kamiennym portalu prowadzącym do zakrystii wyryta jest data: A.D. 1647

Zakrystia została zbudowana z kamienia rzecznego. Od strony zachodniej małe drzwi z drewna jodłowego prowadzą do jej wnętrza.

W zakrystii od strony wschodniej znajduje się okno. Z zakrystii do kościoła wchodzi się przez drzwi żelazne, kute, ręcznej roboty, z tego okresu co zakrystia.

Mury zakrystii mają grubość 1,5 m. Długość zakrystii wynosi 6 m., a jej szerokość 5,6 m.

Na drewnianym suficie zakrystii został umieszczony obraz przedstawiający adorację Najświętszego Sakramentu.