Adwent

12 grudnia ♦ADWENT♦

Z Liturgii Mszy Świętej

Wszechmogący Boże, niech w naszych sercach zajaśnieje blask Twojej chwały i rozprosz ciemności grzechu, aby w chwili przyjścia Twojego Syna okazało się, że jesteśmy dziećmi światłości.

Jeśli Bóg istnieje, to nie istnieje bezsensowny i pusty czas. Każda chwila ma wartość.