Majówki

11 maja 2020 • MAJÓWKI •

Zabytkowy kościół

Najcenniejszym zabytkiem Królika Polskiego jest drewniany kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława. Pierwotny kościół, częściowo zniszczony przez Tatarów w 1624 roku, odbudowano w 1647 r. Na jego miejscu w latach 1751-56 wzniesiono obecną świątynię. Fundatorem był biskup przemyski Wacław Sierakowski. Kościół usytuowany jest na niewielkim wzgórzu i jest zbudowany z drewna jodłowego.

Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta
z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz wieżą po stronie zachodniej na planie kwadratu. Wieżę nakrytą namiotowym dachem wieńczy wieżyczka ośmioboczna ze stożkowym hełmem, kulą i krzyżem. Dach kościoła jest dwuspadowy z latarnią na wieżyczce zawierającą sygnaturkę.

Kościół obity  jest gontem. Długość kościoła od prezbiterium do drzwi głównych wynosi 11 m., a szerokość 8,6 m. Światła kościołowi dostarcza 6 małych okien. Nawa kościoła jest prostokątna, szersza i wyższa od prezbiterium. Czworoboczna wieża  z kruchtą.

W przyziemiu połączona jest z nawą przejściem. Nad prezbiterium, nawą i kruchtą jest sufit z desek.

Kościół posiadał polichromię pochodzącą z 1898 roku wykonaną przez nieznanego malarza. Obecnie z tej polichromii pozostał jedynie obraz zdobiący płaski sufit kościoła, przedstawiający scenę Zwiastowania NMP, ujętą w sposób ludowy.

W 1962 roku artyści malarze Stanisław Szmuc z Krakowa i Alfred Kud z Rzeszowa wykonali nową polichromię. Na deskach zostały namalowane sceny z tajemnic różańcowych.