Adwent

11 grudnia ♦ADWENT♦

Z Psalmu 1

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,

Nie wchodzi na drogę grzeszników

I nie zasiada w gronie szyderców.

Lecz w prawie Pańskim upodobał sobie

I rozmyśla nad nim dniem i nocą.

W przypadku wielu ludzi Bóg jest poza sferą zainteresowań. Pozornie Go nie potrzebują. Żyją tak, jakby nie istniał, a nawet gorzej, jakby był przeszkodą, którą należy usunąć, aby zrealizować samych siebie.