Rozważania o Sercu Jezusa

11 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

Wśród ikon namiestnych zauważamy ikonę przedstawiającą Św. Annę ze św. Joachimem nauczających Maryję.

Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co łaska.

Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomite rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co przygotowanie Panu.

Św. Joachim ze św. Anną patronują małżonkom.

SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Bp Józef Zawitkowski, fragmenty

Co to jest mądrość?

Bojaźń Boża jest początkiem mądrości.

Bóg jest mądrością.

To mówi mądrość Boża:

Poczęta jestem przed pagórkami

nim uczynił początek pyłu na Ziemi.

Gdy niebo umacniał,

gdy kreślił sklepienia nad wodami,

gdy w górze zawieszał obłoki,

gdy morzu wyznaczał granice,

gdy zakładał fundamenty Ziemi,

byłam przy Nim

jak umiłowane dziecko.

Teraz, synowie moi, słuchajcie mnie,

słuchajcie moich napomnień.

Bądźcie roztropni!

Szczęśliwy, kto mnie słucha

i codziennie czuwa u moich drzwi.

Jaki to piękny poemat

o mądrości Boga.

Nie każdy wykształcony jest mądry.

Mędrzec jest pokorny.

Boże, Mądrości i Piękności

Przedwieczna, dlaczego tak późno

Ciebie poznałem? (św. Augustyn, Wyznania).

Ponieważ prosisz Mnie o mądrość

– mówi Bóg do Salomona

– dam ci mądrość,

ale i sławę, i bogactwo.

Nauczyciel uczy mądrości.

Mistrz uczy umiejętności.

Można być profesorem

nauk medycznych,

a nie umieć leczyć.

Trzeba jeszcze mieć umiejętność.

Malutki jest człowiek

w swej mądrości i umiejętności.

Skarbem wielkim jest

posiąść i wiedzę, i mądrość.

Ogromna jest wiedza ludzkości.

Zachwycające są dzieła

ludzkiej wiedzy,

ale jak jeszcze daleko do tego,

by pojąć mądrość Boga.

Jak Cię zrozumieć, Boże,

skoro jesteś Tajemnicą?

Serce Jezusa,

w którym są wszystkie skarby

mądrości i umiejętności,

Tobie cześć i chwała na wieki.