Okres Zwykły

10 lutego ♦OKRES ZWYKŁY♦

Trzeba uwierzyć i zrozumieć, że poprzez znaki sakramentalne działa sam Jezus. Ewangelie ukazują nam Jezusa, który wielką troską i miłością otaczał ludzi chorych. Wyrazem tejże troski i miłości jest ustanowiony przez Niego
a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia chorych. Dzięki temu chorzy w każdym czasie są polecani Chrystusowi, który swoją łaską przywraca im zdrowie i daje zbawienie. Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną pomoc
i obronę. Trzeba zauważyć, że łaska sakramentalna obejmuje całego człowieka, a więc jego duszę i ciało.

Namaszczenie chorych jest sakramentem przywracającym zdrowie duszy i ciała. Trzeba jednak zaznaczyć, że ostateczne i całkowite uzdrowienie dokona się
w niebie. Mówiąc o uzdrowieniu duszy i ciała, mamy na myśli zbawienie, czyli dar życia wiecznego w niebie. Stąd w przyjęciu tego sakramentu bardzo potrzebna jest wiara.

Najpierw trzeba bardzo mocno powiedzieć, że sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem umierających. Sakrament ten jest dla chorych, których dotknęła poważna choroba, dla chorych przed operacją oraz dla osób
w podeszłym wieku, których opuszczają siły. Zbawczym działaniem sakramentu namaszczenia objęte są także dzieci, które doszły do pewnego poziomu umysłowego i rozumieją, że ten sakrament może im przynieść pokrzepienie. Sakramentu namaszczenia chorych można udzielać wiele razy. Należy on do tak zwanych sakramentów powtarzalnych. Sakramentu namaszczenia nie należy udzielać osobie zmarłej, gdyż wszystkie sakramenty przeznaczone są dla żyjących.

Poprzez świadome „poproszenie księdza” osoba chora wyznaje swoją wiarę. Osoba chora, ksiądz, najbliższa rodzina chorego lub pielęgniarki i lekarze, tworzą specyficzny klimat intensywnej modlitwy, pełnej wiary, nadziei i oczekiwania na interwencję z zewnątrz. Jest to klimat sprzyjający przyjściu i działaniu Ducha Świętego.