Adwent

10 grudnia ♦ADWENT♦

Z Księgi proroka Izajasza.

Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą.

Bóg wchodzi w dzieje ludzkości, puka do drzwi każdego mężczyzny i każdej kobiety dobrej woli, aby przynieść każdemu człowiekowi, rodzinom i narodom dar braterstwa, zgody i pokoju.