Rozważania Różańcowe

1 października •ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE•

Papież Franciszek

Przed Jezusem nie można siedzieć, czekając z założonymi rękami; Temu, który daje nam życie, nie można odpowiedzieć jakąś myślą lub zwykłym „SMS-em”.

Nie wstydźcie się zanieść Mu wszystkiego, a zwłaszcza słabości, trudów
i grzechów w spowiedzi: On potrafi was zaskoczyć swoim przebaczeniem
i pokojem.

Spojrzenie Jezusa wykracza poza wady i widzi osobę; nie zatrzymuje się na złu z przeszłości, ale przewiduje dobro w przyszłości; nie godzi się na zamknięcia, ale poszukuje drogi jedności i komunii; pośród wszystkich, nie zatrzymuje się na pozorach, ale patrzy na serce.  Jezus patrzy na nasze serce, na Twoje serce, na moje serce.

Czy nie lękam się Boga?

Co robię ze swoimi grzechami?

Odmów dziesiątek różańca