Rozważania o Sercu Jezusa

1 czerwca 2021 ♦ROZWAŻANIA O SERCU JEZUSA♦

Życie duchowością Najświętszego Serca Jezusowego pomaga lepiej zrozumieć podstawową prawdę naszej chrześcijańskiej wiary, a mianowicie, że Bóg jest miłością.

Chrystus swoim życiem i śmiercią, a zwłaszcza swoim przebitym i otwartym na Kalwarii Sercem, pokazuje, jak bardzo Bóg miłuje świat i każdego człowieka. Odpowiedzią człowieka na tę miłość jest cześć, uwielbienie i wdzięczność.

Istota kultu Serca Jezusowego polega na życiu miłością zgodnie z przykazaniem miłości.