Rozważania o Sercu Jezusa

1 czerwca 2020 •NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE•

Dobrze widzi się tylko sercem.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

(Antoine de Saint – Exupery, Mały Książę)

Cały czerwiec jest poświęcony czci Boskiego Serca.

Czerwcowe dni będą także naznaczone poznawaniem historii wsi Bałucianka
i jej najcenniejszego obiektu, zabytkowej cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia NMP.

Bałucianka leży  na południowym stoku pasma Przymiarki w dolinie Bałuciańskiego Potoku.

Przymiarki  grzbiet górski w Beskidzie Niskim, w paśmie Wzgórz Rymanowskich. Grzbiet położony jest na wschód od górnej części Lubatowej
i na zachód od Rymanowa-Zdroju. Południowe stoki schodzą do Bałucianki, północne do pól nieistniejącej wsi Wólka. Grzbiet ma trzy kulminacje. Zachodnia, niższa to Uhliska zwana też Wólecką Górą – 611 m n.p.m., wschodnia, wyższa Kopa – 640 m n.p.m.

Nazwa Przymiarki odnosi się właściwie do środkowej części grzbietu
o wysokości 626 m n.p.m. Kopa i Uhliska są częściowo zalesione, natomiast ze środkowej części rozpościera się panorama na Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie, Doły Jasielsko-Sanockie, Bieszczady, pasma Beskidu Niskiego -Pasmo graniczne, Gniazdo Jawornika, Wzgórza Rymanowskie, Beskid Dukielski.

Przy bardzo dobrej widoczności, nieco na lewo od Cergowej, dostrzec można Tatry. Ze względu na położenie grzbiet stanowi cel częstych wycieczek
z uzdrowisk Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju. Ze stoków Przymiarek wypływa Iwonicki Potok.

Serce Jezusa, w łonie matki dziewicy przez ducha świętego utworzone

Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.

Poczęcie Jezusa w łonie Maryi jest dziełem Ducha Świętego, którego Bóg Ojciec posyła, by spełniły się oczekiwania proroków dotyczące Mesjasza. Właśnie Mesjasz – Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, przyszedł na świat przez dziewicze poczęcie Maryi, by obdarzyć ludzkość zbawieniem. To zbawienie w Jezusie jest najpełniejszym wyrazem miłości Boga objawionej
w Sercu Jego Syna.

Duch Święty, który działał w Maryi w czasie cudownego poczęcia Jezusa w jej łonie, działa również dzisiaj w Kościele i w każdym człowieku.

Zawsze możemy być pewni, że miłość Boża objawiona w Sercu Umiłowanego Syna i moc Ducha Świętego są gwarancją również naszego wybrania, dzięki któremu jesteśmy dziećmi Bożymi.