Wielki Post

Czwartek II Tygodnia Wielkiego Postu ♦WIELKI POST 2021♦

LECZENIE Z CHOROBY CHCIWOŚCI

Pierwszy sposób leczenia chciwości polega na zdobywaniu dystansu wobec dóbr tego świata.

Drugi sposób leczenia chciwości, to otwieranie swojego serca dla innych.

Trzeci sposób to wypełnianie swojego serca pokojem i szczęściem.